ตารางสถิติ GDP ประจำปี
รายงานภาวะเศรษฐกิจ ในประเทศ ปี 2567
 
ที่
ปีปฏิทิน
ปี 2567 ปี 2566
Q1 มี.ค. ก.พ. ม.ค. ทั้งปี Q4 Q3 Q2 Q1
1
อัตราการขยายตัวของ GDP ( %)
1.5 - - - 1.9 1.7 1.4 1.8 2.6
2
รายได้ต่อหัว (บาท/คน)
- - - - 255,868 - - - -
3
มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญ สรอ.)
69,592 24,544 23,036 22,012 280,209 68,822 70,405 70,659 70,323
4
อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก (%)
-1.0 -10.2 2.5 7.2 -1.7 4.6 -2.0 -5.0 -3.8
5
ดุลการค้า (ล้านเหรียญ สรอ.)
1,610 975 1,736 -1,100 16,972 3,452 5,393 3,650 4,478
6
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP
2.2 - - - 1.4 1.5 2.1 -0.8 2.7
7
อัตราเงินเฟ้อ (%)
-0.8 -0.5 -0.8 -1.1 1.2 -0.5 0.5 1.1 3.9
8
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (%)
2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.00 1.75
9
อัตราแลกเปลี่ยน
35.65 35.95 35.85 35.18 34.78 35.61 35.16 34.45 33.91
10
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย
1,377.94 1,377.94 1,370.67 1,364.52 1,415.85 1,415.85 1,471.43 1,503.10 1,609.17
11
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นงวด (พันล้านบาท)
11,474 11,474 11,275 11,192 11,085 11,085 11,132 10,928 10,798
12
หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP (%)
63.4 63.4 62.5 62.2 61.9 61.9 62.4 61.7 61.3

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์