ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
หน้าหลัก >> สถิติผลิตภัณฑ์มวลในประเทศ รายไตรมาส แบบปีฐานคงที่ ปี พ.ศ. 2531
สถิติผลิตภัณฑ์มวลในประเทศ รายไตรมาส แบบปีฐานคงที่ ปี พ.ศ. 2531
   ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2545
   ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2544
   ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2546
   ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2547
   ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2548
   ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2549
   ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2550
   ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2551
   ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2552
   ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2553
   ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2554
   ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2555
   ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2556
   ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2557

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์