ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
หน้าหลัก >> สถิติ/ข้อมูลที่เผยแพร่ประจำ
สถิติ/ข้อมูลที่เผยแพร่ประจำ
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย แบบปริมาณลูกโซ่
National Income of Thailand (NI)
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด
Gross Regional and Provincial Product (GPP)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส 
Quarterly Gross Domestic Product (QGDP)
สต็อกทุนของประเทศไทย
Capital Stock of Thailand (B/S)
บัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย
Flow-of-Funds Accounts (F/F)
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
Input-Output Tables (I-O Tables)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์