ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
หน้าหลัก >> ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4/2566 และแนวโน้มปี 2567
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4/2566 และแนวโน้มปี 2567
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี 2566 ทั้งปี และแนวโน้มปี 2567 (ฉบับภาษาไทย)
Thai Economic Performance in Q4 and 2023 and Outlook for 2024 (English edition)
เอกสารนำเสนอ (Presentation)
เอกสารแถลงข่าว / Press release (Eng)
เอกสารแถลงข่าว / Press release (Thai)
Infographic

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์