แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
สศช. จัดระดมความคิดเห็นระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564
เอกสารนำเสนอ (Presentation) วีดิทัศน์
18 กลุ่มจังหวัด

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (ประชุมออนไลน์)
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม)
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ประชุมออนไลน์)
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (บุรีรัมย์)
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ศรีสะเกษ)

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคใต้ (ประชุมออนไลน์)

ส่วนกลาง 7 กลุ่มเฉพาะ
 • อดีตผู้บริหาร สศช.
 • หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
 • ภาคเอกชน
 • ภาควิชาการ/สถาบันการศึกษา
 • เยาวชน
 • ผู้สูงอายุ
 • สื่อมวลชน
 • การประชุมประจำปี 2564 ของ สศช. ร่างกรอบแผนฯ 13

  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
  โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์