ประชุมประจำปี สศช.
ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
 
Infographic กรอบแผนฯ 13 Presentation กรอบแผนฯ 13 เอกสารร่างกรอบแผนฯ 13
     
     
  กิจกรรมระดมความเห็น  
18 กลุ่มจังหวัด 6 กลุ่มเฉพาะ
 
วีดิทัศน์ร่างกรอบแผนฯ 13
     

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์