สศช. จัดระดมความคิดเห็นระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564
เอกสารร่างแผนฯ 13 เอกสารนำเสนอ (Presentation) วีดิทัศน์
18 กลุ่มจังหวัด

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (ประชุมออนไลน์)
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม)
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ประชุมออนไลน์)
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (บุรีรัมย์)
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ศรีสะเกษ)

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

 • ภาคเหนือตอนบน 1 (ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่)
 • ภาคเหนือตอนบน 2 (พะเยา เชียงราย น่าน)
 • ภาคเหนือตอนล่าง 1 (อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก)
 • ภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์)
 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน แพร่ และตาก (ประชุมออนไลน์)
 • ภาคตะวันออก 1 (ชลบุรี)
 • ภาคตะวันออก 2 (สระแก้ว)

ภาคใต้ (ประชุมออนไลน์)

ส่วนกลาง 7 กลุ่มเฉพาะ
 • อดีตผู้บริหาร สศช.
 • หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
 • ภาคเอกชน
 • ภาควิชาการ/สถาบันการศึกษา
 • เยาวชน
 • ผู้สูงอายุ
 • สื่อมวลชน
 • การประชุมประจำปี 2564 ของ สศช. ร่างกรอบแผนฯ 13

  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
  โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์