ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
หน้าหลัก >> ดัชนีความก้าวหน้าของคน
ดัชนีความก้าวหน้าของคน
   ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2563
   ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562
   ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560
   ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2558
   ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2564
   ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2565
ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2564
ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2563
ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562
ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560
ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2558

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์