ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
หน้าหลัก >> สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่
   Quarterly Gross Domestic Product Chain Volume Measures ( Year 2015 )
   Quarterly Gross Domestic Product Chain Volume Measures ( Year 2014 )
   Quarterly Gross Domestic Product Chain Volume Measures ( Year 2016 )
   Quarterly Gross Domestic Product Chain Volume Measures ( Year 2017 )
   Quarterly Gross Domestic Product Chain Volume Measures ( Year 2018 )
   Quarterly Gross Domestic Product Chain Volume Measures ( Year 2019 )
   Quarterly Gross Domestic Product Chain Volume Measures ( Year 2020 )
   Quarterly Gross Domestic Product Chain Volume Measures ( Year 2021 )

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์