หน้าหลัก >> เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย
ค้นหา :
เฉพาะหมวดเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย ข่าว/บทความทั้งหมด
เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย
รายงานการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน ปี 2561
วิดีทัศน์เรื่องการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม และพื่นที่เชื่อมโยงตจามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก
โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
PowerPoint เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
แผ่นพับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ของ สศช.
ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
งบประมาณการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เอกสารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เอกสารส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (BOI Book)
คำสั่ง/ประกาศเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษและมาตรการส่งเสริมการลงทุน
หน้า : [1]

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์