เอกสารเผยแพร่
วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปี 2566
 
ปีที่ 60 ฉบับที่ 2 
 
ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 
     
ประจำปี 2565
 
ปีที่ 59 ฉบับพิเศษ 
     
ประจำปี 2564
 
ปีที่ 58 ฉบับที่ 2 
 
ปีที่ 58 ฉบับที่ 1 
     
ประจำปี 2563
 
ปีที่ 57 ฉบับที่ 2 
 
ปีที่ 57 ฉบับที่ 1 
     
ประจำปี 2562
 
ปีที่ 56 ฉบับที่ 2 
 
ปีที่ 56 ฉบับที่ 1 
     
ประจำปี 2561
 
ปีที่ 55 ฉบับพิเศษ 2 
 
ปีที่ 55 ฉบับพิเศษ 1 
     
ประจำปี 2560
 
ปีที่ 54 ฉบับที่ 4 
 
ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 
 
ปีที่ 54 ฉบับที่ 2 
 
ปีที่ 54 ฉบับที่ 1  
     
ประจำปี 2559
 
ปีที่ 53 ฉบับที่ 4 
 
ปีที่ 53 ฉบับที่ 3 
 
ปีที่ 53 ฉบับที่ 2 
 
ปีที่ 53 ฉบับที่ 1 
อ่านทั้งหมด..     
ประจำปี 2558
 
ปีที่ 52 ฉบับที่ 4 
 
ปีที่ 52 ฉบับที่ 3  
 
ปีที่ 52 ฉบับที่ 2  
 
ปีที่ 52 ฉบับที่ 1  
อ่านทั้งหมด..     
ประจำปี 2557
 
ปีที่ 51 ฉบับที่ 4  
 
ปีที่ 51 ฉบับที่ 2  
 
ปีที่ 51 ฉบับที่ 1  
 
ปีที่ 51 ฉบับที่ 3  
อ่านทั้งหมด..     
ประจำปี 2556
 
ปีที่ 50 ฉบับที่ 4 
 
ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 
 
ปีที่ 50 ฉบับที่ 2 
 
ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 
     
ประจำปี 2555
 
ปีที่ 49 ฉบับที่ 4 
 
ปีที่ 49 ฉบับที่ 3 
 
ปีที่ 49 ฉบับที่ 2 
 
ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 
อ่านทั้งหมด..     
ประจำปี 2554
 
ปีที่ 48 ฉบับที่ 4 
 
ปีที่ 48 ฉบับที่ 3 
 
ปีที่ 48 ฉบับที่ 2 
 
ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 
อ่านทั้งหมด..     
ประจำปี 2553
 
ปีที่ 47 ฉบับที่ 4 
 
ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 
 
ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 
 
ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 
อ่านทั้งหมด..     
ประจำปี 2552
 
ปีที่ 46 ฉบับที่ 4 
 
ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 
 
ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 
 
ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 
อ่านทั้งหมด..     
ประจำปี 2551
 
ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 
 
ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 
 
ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 
อ่านทั้งหมด..     
ประจำปี 2550
 
ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 
 
ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 
 
ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 
 
ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 
อ่านทั้งหมด..     
ประจำปี 2549
 
ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 
 
ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 
 
ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 
 
ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 
อ่านทั้งหมด..     
ประจำปี 2548
 
ปีที่ 42 ฉบับที่ 6 
 
ปีที่ 42 ฉบับที่ 5 
 
ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 
 
ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 
อ่านทั้งหมด..     
ประจำปี 2547
 
ปีที่ 41 ฉบับที่ 6 
 
ปีที่ 41 ฉบับที่ 5 
 
ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 
 
ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 
อ่านทั้งหมด..     
ประจำปี 2546
 
ปีที่ 40 ฉบับที่ 5  
 
ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 
 
ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 
 
ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 
อ่านทั้งหมด..     
ประจำปี 2545
 
ปีที่ 39 ฉบับที่ 5  
 
ฉบับพิเศษ ประจำปี 2545 
 
ปีที่ 39 ฉบับที่ 4  
 
ปีที่ 39 ฉบับที่ 3  
อ่านทั้งหมด..     

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์