ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
หมายเหตุ (Note) **

ในการนำข้อมูลของกองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. ไปใช้หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมืออ้างแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย
Reproducing data and materials in this webpage is requested to be given their sources.

ข้อมูลสถิติ >> สังคม >> ข้อมูลตัวชี้วัดสังคม
 
ข้อมูลล่าสุด (Latest Data)
   ดัชนีความก้าวหน้าของคน Human Achievement Index (HAI)
ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2565
รายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2565 (PDF) 
ข้อมูลสถิติดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2565 (PDF) 
ตารางดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2565 (Table)
     
ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2564
รายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2564 (PDF)
ข้อมูลสถิติดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2564 (PDF)
ตารางดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2564 (Table)
     
ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2563
รายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2563 (PDF)
     
ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562
รายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562 (PDF)
     
ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560
รายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560 (PDF)
     
ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2558
รายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2558 (PDF)
     

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์