ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์จัดงานวันเด็ก ปี 2563 สร้างความสุข สนุกสนานแก่เด็กๆ ในชุมชนวัดญวน-คลองลำปัก เขตดุสิต
วันที่ 13 ม.ค. 2563
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ณ ชุมชนวัดญวน-คลองลำปัก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีเด็กๆ ประมาณ 200 คน ร่วมงานอย่างมีความสุข และสนุกสนาน สำหรับผู้บริหารที่ร่วมงานครั้งนี้ อาทิ นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สศช. และมี นางวันเพ็ญ  แช่มลือนาม รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เขตดุสิต ให้เกียรติร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

นายวิโรจน์ กล่าวว่า ชาวสภาพัฒน์มีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบกับเด็กๆ และทุกคนในชุมชนวัดญวน-คลองลำปัก ซึ่งถือเป็นเพื่อนบ้านกัน ในโอกาสวันเด็กนี้ได้ฝากให้เด็กๆ ทุกคนให้ตั้งใจเรียน โดยยึดมั่นในพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ว่า 
          "ความรู้ และคุณธรรม เป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญทุกอย่าง. เด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาอบรมให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม เพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนและส่วนรวม"

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า สศช. ได้จัดเตรียมอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาเพื่อมอบให้แก่ชุมชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสำหรับเด็กๆ ในชุมชน จึงขอให้เด็กๆ เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน นอกจากนี้ ยินดีต้อนรับเด็กๆ และทุกท่านที่จะไปเยี่ยมชมบ้านท่านพระยาสุริยานุวัตร ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนแรกของไทย ในตอนท้ายได้ขอบคุณประธานและสมาชิกชุมชนวัดญวณ-คลองลำปัก รวมทั้งประธานชุมชนใกล้เคียง และเจ้าหน้าที่เขตดุสิตที่ได้ร่วมอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูล พร้อมร่วมจัดงานในวันนี้ 

นายอนุชา  ตริตรอง ประธานชุมชนวัดญวน-คลองลำปัก กล่าวว่า การที่ สศช. ได้มาจัดงานวันเด็กในครั้งนี้ ชุมชนวัดญวนรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ สศช. ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนเล็ก ๆ แห่งนี้ ได้มอบทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท จำนวน 15 ทุน รวมเป็นเงิน 15,000 บาท พร้อมจัดซื้อจักรยานออกกำลังกายให้แก่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง รวมถึงจัดซื้อของขวัญของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย โดยผู้บริหารและประชาคม สศช. ได้ร่วมกันมอบของขวัญมากมายแก่เด็กๆ ทุกคน และของขวัญพิเศษในการร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ ตอบคำถามชิงรางวัล จับฉลากรางวัลพิเศษ ตลอดจนจัดเลี้ยงอาหารว่างและไอศกรีม ซึ่งกิจกรรมต่างๆ สร้างความสนุกสนานและความอบอุ่นแก่เด็กๆ และประชาชนในชุมชนที่ร่วมงานเป็นอย่างมาก

ข่าว : วันทนีย์  สุขรัตนี 
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี / ธนเทพ  ปลายแก่น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์