ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด หารือ สศช. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
วันที่ 31 พ.ค. 2562
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการหารือกับ Mr.Russell Echlov, Senior Portfolio Manager, Global Financials from Mendon Capital Advisors New York และ Ms.Hannah Chiang, Investment Analyst form DSM Capital New York ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

สำหรับประเด็นการหารือประกอบด้วย สภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 แนวโน้มการลงทุนของภาคเอกชนในประเทศไทย และนโยบายทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจไทย   

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์