ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม และร้านภัทรพัฒน์ (นางเลิ้ง)
วันที่ 27 พ.ค. 2562
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม และร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา สาขาโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม (นางเลิ้ง) ณ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สศช. และหน่วยงานที่ได้รับเชิญร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ 

โอกาสนี้ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อดีตเลขาธิการ สศช. กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของโครงการฯ จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแสดงรำไท้เก๊ก แล้วทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม ต่อจากนั้นทอดพระเนตรร้านค้าในโครงการฯ  ตลอดจนฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา และเจ้าหน้าที่โครงการฯ แล้ว เสด็จฯ ไปยังร้านภัทรพัฒน์ ทรงตัดแถบแพรเปิดร้านภัทรพัฒน์ ทรงเยี่ยมชมภายในร้าน และทรงปรุงเมนูสูตรพระราชทานสำหรับร้านกาแฟ "ภัทรพัฒน์” จากนั้นเสด็จ พระราชดำเนินกลับ

ข่าว :  ธนเทพ ปลายแก่น
ภาพ : รวีวรรณ เลียดทอง และภาพจากเฟซบุ๊กของมูลนิธิชัยพัฒนา

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์