ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 23 พ.ค. 2562 (จำนวนผู้เข้าชม  13)
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สศช.

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี โดย เลขาธิการ สศช. ได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นผู้บริหารและประชาคม สศช. ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมทั้งถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์ 
ภาพ : ปราณี  ขวัญเกิด, เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์