ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการฯ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ทำบุญตักบาตรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562
วันที่ 2 ม.ค. 2562
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและอาหารคาวหวาน ถวายแด่คณะสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร จำนวน 9 รูป ณ บริเวณหน้าตึกสุริยานุวัตร สศช. เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันแรกของการทำงานในปีใหม่ 2562 ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี 

ในโอกาสนี้ พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ จนฺทาโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ได้ฝากข้อคิดให้กับประชาคม สศช. ว่า "ตลอด 1 ปีที่ผ่านมานั้น บางท่านอาจจะเจอเรื่องราวต่างๆ ทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นธรรมดาของโลก ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ได้วางหลักฐานการศึกษาให้เราศึกษาเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นไว้ด้วยกัน 3 ข้อคือ ข้อที่ 1 ให้ศึกษาในเรื่องของศีล คือการจัดระเบียบสังคม จัดระเบียบตัวตน จัดระเบียบตัวเรา ด้วยศีล 5 ศีล 8 เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายในสังคม ข้อที่ 2 คือการจัดระเบียบด้วยความคิด คือจิตของเรา ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามถ้าเราดูใจของเราได้ บอกตัวเองได้ ใช้ตัวเองเป็น สิ่งเหล่านั้นก็จะไม่เกิดความวุ่นวาย และข้อที่ 3 คือการจัดระเบียบปัญญา ในทางพระพุทธศาสนาแปลว่าความรอบรู้ เราจะต้องรอบรู้ในปัญญา ก็คือการจัดระเบียบองค์ความรู้ของเรา บางท่านมีองค์ความรู้มากมาย แต่ไม่สามารถที่จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าต้องจัดระเบียบความรู้ของตัวเรา 

ในตลอด 1 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าเราจะประสบกับเรื่องที่เราชอบใจและไม่ชอบใจก็ตาม ก็ขอให้เราศึกษาทั้ง 3 ส่วนนี้ เพื่อที่จะมองตัวเอง บอกตัวเอง และใช้ตัวเองให้ได้ ถ้าเรามองตัวเองไม่ออก บอกตัวเองไม่ได้ เราก็ใช้ตัวเองไม่เป็น ถ้าเราใช้ตัวเองไม่เป็นแล้วปัญหาก็จะเกิดขึ้น จึงฝากเป็นข้อคิดเพื่อที่จะนำไปใช้ในปี 2562 ต่อไป 

และสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้สาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความสุข จงมีแต่ความเจริญ ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ลงมือทำในสิ่งนั้น ในสิ่งที่เป็น ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ในสิ่งที่ประกอบด้วยศีล ในสิ่งที่ประกอบด้วยธรรม ถ้าเราทำในสิ่งที่ประกอบด้วยคุณงามความดีแล้ว สิ่งนั้นก็จะสำเร็จเป็นผลที่ดีต่อเรา ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป” 

ในวันเดียวกันนี้ นายเอนก  มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันแรกของการทำงานในปี 2562 ร่วมกับ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

ข่าว : เมฐติญา  วงษ์ภักดี
ภาพ : ปราณี  ขวัญเกิด, เมฐติญา  วงษ์ภักดี, อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์