ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 12 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศศึกษาดูงาน ณ สศช.
วันที่ 24 ธ.ค. 2561
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับและบรรยายแก่คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 12 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.) จำนวน 39 คน นำโดย พ.อ. กิตติ  คงสมบัติ รองผู้อำนวยการ ศศย.สปท. 


คณะดังกล่าวได้ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการสนันสนุนความมั่นคงของชาติ

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์ 
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์