ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ 82 ปี วันถึงแก่อนิจกรรมพระยาสุริยานุวัตร
วันที่ 29 ก.ย. 2561
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบวันถึงแก่อนิจกรรมปีที่ 82 ของพระยาสุริยานุวัตร ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เมื่อเดินทางถึงวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้นำพวงมาลัยไปสักการะอัฐิพระยาสุริยานุวัตร ณ โบสถ์ฝรั่ง หลังจากนั้นได้เริ่มพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ณ ศาลา 3 โดยเลขาธิการฯ จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ และผู้บริหาร สศช. ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้า เครื่องไทยธรรม และผ้าบังสุกุล แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป พระสงฆ์สวดอนุโมทนา จากนั้นผู้บริหารและผู้เข้าร่วมพิธีกรวดน้ำรับพร เป็นอันเสร็จพิธี

พระยาสุริยานุวัตร มีนามเดิมว่า เกิด บุนนาค เกิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2405 มีชีวิตอยู่ระหว่างปี 2405 - 2479 เป็นนักเศรษฐศาสตร์คนแรกของประเทศไทย โดยเป็นผู้เขียนหนังสือ "ทรัพย์ศาสตร์” ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทย และเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าหลายด้าน ทั้งยังเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ด้วย พระยาสุริยานุวัตรถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองตีบเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2479 สิริรวมอายุได้ 74 ปี

ข่าวและภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์