ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สถานทูตญี่ปุ่นหารือผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และจีน ณ สศช.
วันที่ 18 ก.ย. 2561
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับ Mr.Tatsuo Saito, First Secretary (Economic Analyst) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ Mr. Akio Egawa, Associate Professor at Momoyama Gakuin University ในโอกาสที่เดินทางมายัง สศช. เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และจีนที่มีต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งพัฒนาการล่าสุดของมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และจีน และแนวโน้มผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจไทยและประเทศสำคัญๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับทิศทางของนโยบายในการรองรับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าและแนวโน้มทิศทางนโยบายการเงินในช่วงที่เหลือของปี 

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์