ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้บริหาร สศช. ให้สัมภาษณ์แก่ NNA เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้
วันที่ 7 ก.ย. 2561
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายเอนก  มีมงคล ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ให้การต้อนรับและให้สัมภาษณ์แก่ Mr.Norihisa Sawaki, Senior Staff Writer, Chief Editor, The Daily NNA Thailand Edition ในโอกาสเข้าพบและสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางและแผนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมต้อนรับด้วย

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์