ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
IMF ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจไทย ณ สศช.  
วันที่ 5 ก.ย. 2561
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการต้อนรับและหารือกับ Mr.Lamin Y.M. Leigh, Division Chief of the ASEAN 2 Division at the Asia and Pacific Department of the IMF (International Monetary Fund) และคณะ ณ ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมภ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในโอกาสติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและความก้าวหน้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของไทย รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยงสำคัญๆ ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี 2562 ทั้งในด้านเศรษฐกิจประเทศหลักและประเทศในภูมิภาค 

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี  

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์