ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้บริหาร สศช. ต้อนรับและร่วมหารือ CIMB ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจไทย
วันที่ 5 ก.ย. 2561
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการต้อนรับและหารือกับคณะนักลงทุนจาก CGS-CIMB Securities (Thailand) นำโดย Ms.Raihana Aminuddin, Economist, KWAP ณ ห้องประชุมประหยัด บุรณศิริ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจในครึ่งแรกของปี 2561 และแนวโน้มการขยายตัวในครึ่งปีหลัง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการขยายตัวและความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในปี 2562  ตลอดจนเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่จะมีผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2562   

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์