ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ธนาคารพัฒนาเอเชียพบผู้บริหาร สศช. ติดตามสถานการณ์และทิศทางเศรษฐกิจไทย
วันที่ 5 ก.ย. 2561
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 532 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการต้อนรับและหารือกับ Mr. Thiam Hee Ng หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารพัฒนาเอเชีย ในโอกาสติดตามสถานการณ์และทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจไทย 

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี  

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์