ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้แทน S&P Global Ratings หารือ สศช. เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทย
วันที่ 30 พ.ย. 2560
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการหารือกับ Mr.KimEng Tan ผู้อำนวยการอาวุโส และ Mr.Andrew Wood ผู้ช่วยอำนวยการ Sovereign & International Public Finance Ratings  ณ ห้องประชุมประหยัด บุรณะศิริ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยในการหารือดังกล่าว ดร. วิชญายุทธ บุญชิต ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2560 แนวโน้มทั้งปี 2560 และปี 2561 รวมทั้งตอบข้อซักถามของผู้แทน S&P Global Ratings เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในประเด็นต่างๆ และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้แทนฯ เกี่ยวกับสถานการณ์ แนวโน้ม และความเสี่ยงที่สำคัญๆ ของเศรษฐกิจโลก ทั้งในสหรัฐฯ ยุโรป จีน และความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลี  

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์