ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้แทน Platinum Asset Management ออสเตรเลียหารือ สศช. เกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย
วันที่ 30 พ.ย. 2560
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมประหยัด บุรณะศิริ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการหารือกับคณะ Platinum Asset Management ออสเตรเลีย และ JP Morgan (Thailand) นำโดย Mr. Adrian Cotiga, Portfolio Manager และ Mr. Philip Ingram, Investment Analyst คุณหทัยพร จริยจริยาเวช หัวหน้าฝ่ายวิจัย และ ดร.พินัดดา วรัญญูวัฒนา นักวิเคราะห์จาก JP Morgan (Thailand)

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์