ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”
วันที่ 23 พ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน "รวมพลังแห่งความภักดี” โดย ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ร่วมงานดังกล่าว ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล  

งานรวมพลังแห่งความภักดีนี้เป็นกิจกรรมที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดขึ้น เพื่อแสดงความอาลัยน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และประกาศความจงรักภักดีในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ ๘๙ จัดพร้อมกันทั่วประเทศในเวลา 8.00 น. สำหรับที่ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงชาติ จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อจากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน 

สำหรับผู้เข้าร่วมงานพลังแห่งความภักดี ณ ทำเนียบรัฐบาลในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานราชการในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐและองค์การมหาชนในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และประชาชน รวมจำนวนกว่า 4,000 คน
 
ข่าว : อมรเทพ ศรีประเสริฐ
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์