ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. แสดงปาฐกถาพิเศษ “Global and Thailand Macro Economic Outlook 2017” 
วันที่ 15 พ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง " Global and Thailand Macro Economic Outlook 2017” ในการสัมมนาประจำปี สำหรับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทในกลุ่มบริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท 

การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และมุมมองด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ และอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทในกลุ่มบริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ข่าว : นพดล  ธัญญาดี
ภาพ : วิศณุ  ติวะตันสกุล

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์