ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ 80 ปี วันถึงแก่อนิจกรรมพระยาสุริยานุวัตร
วันที่ 25 ก.ย. 2559
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันถึงแก่อนิจกรรมปีที่ 80 ของพระยาสุริยานุวัตร ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิโรจน์  อนามบุตร หลานคุณยายประชงค์  บุนนาค ซึ่งเป็นบุตรสะใภ้ของพระยาสุริยานุวัตรร่วมทำบุญด้วย  
เมื่อเดินทางไปถึงวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้นำพวงมาลัยไปสักการะอัฐิพระยาสุริยานุวัตร ณ โบสถ์ฝรั่ง หลังจากนั้นเริ่มพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ณ ศาลา 3 โดยเลขาธิการฯ จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ และผู้บริหาร สศช. ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป 
ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิโรจน์  อนามบุตร ได้นำช้อนและซ่อมของพระยาสุริยานุวัตรมามอบให้ สศช. เพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งนับเป็นของที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง
พระยาสุริยานุวัตร มีนามเดิมว่า เกิด บุนนาค เกิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2405 มีชีวิตอยู่ระหว่างปี 2405 - 2479 เป็นนักเศรษฐศาสตร์คนแรกของประเทศไทย โดยเป็นผู้เขียนหนังสือ "ทรัพย์ศาสตร์” ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทย และเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าหลายด้าน ทั้งยังเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ด้วย พระยาสุริยานุวัตรถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองตีบเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2479 สิริรวมอายุได้ 74 ปี

ข่าว : เมฐติญา  วงษ์ภักดี
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี / ปราณี  ขวัญเกิด

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์