ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ร่วมเสวนา  “ไทย” ศูนย์กลางการเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียน
วันที่ 12 ก.ย. 2559
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา "Asia Wealth Forum 2560 ทศวรรษใหม่การลงทุน” พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "โอกาสการลงทุนในโมเดลประเทศไทย 4.0” โดยมี ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมเสวนา เรื่อง "ไทย” ศูนย์กลางการเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียน ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดโดย สถานีโทรทัศน์ Money Channel และนิตยสาร Money & Wealth ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

การสัมมนาชี้ว่าเอเชียจะเป็นศูนย์กลางลงทุนเศรษฐกิจของโลกในทศวรรษการลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2560 โดยจะเป็นเขตเศรษฐกิจที่ขยายตัวเร็วที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชียที่พัฒนาแล้ว ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่า จะเติบโตสูงสุดที่ร้อยละ 6.4 ในปี 2560 และร้อยละ 6.3 ในปี 2561 นำโดยอินเดียซึ่งคาดว่าจะเติบโตสูงกว่าร้อยละ 7 และจีนที่คาดว่าจะเติบโตสูงกว่าร้อยละ 6  ส่วนกลุ่มที่คาดว่าจะเติบโตรองลงมา คือกลุ่ม ASEAN5 ที่ IMF คาดว่าจะเติบโตที่ระดับร้อยละ 4.8 ในปี 2560 และ 5.1 ในปี 2561 นำโดยฟิลิปปินส์ อินโดนีเชีย มาเลเชีย และไทย ทั้งนี้ เอเชียมีเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพมากที่สุด โดยมีอัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ต่ำ มีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดและมีอัตราการว่างงานต่ำ สามารถใช้นโยบายการคลังซึ่งมีประสิทธิผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตเร็วขึ้น โดยเอเชียจะมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานได้มากที่สุด

ข่าว : ช่อผกา  แก้วใหญ่
ภาพ : วิศณุ  ติวะตันสกุล และมุกพิม  จุลพงศธร

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์