ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์ Matichon Weekend เรื่องเศรษฐกิจนอกระบบ
วันที่ 10 ก.ย. 2559
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมประหยัด  บุรณศิริ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ นายบุญญฤทธิ์  บุญขำ ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจ ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนา การส่งเสริม และการจัดระเบียบเศรษฐกิจนอกระบบ เพื่อเผยแพร่ในรายการ Matichon Weekend ของทางสถานีโทรทัศน์ VoiceTV21 ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 21.00-22.00 น. ขอเชิญผู้สนใจติดตามชมได้ในวันและเวลาดังกล่าว

ข่าว : วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์