ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์ Channel NewsAsia ชี้ความเชื่อมโยงแผนฯ 12 กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
วันที่ 22 ส.ค. 2559
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารสุริยานุวัตร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์แก่ นายภาณุ  วงศ์ชะอุ่ม ผู้สื่อข่าว Channel NewsAsia ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเผยแพร่ในรายการข่าวของทางสถานีเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่มีรายได้สูง
 
ในโอกาสนี้ เลขาธิการ สศช. ได้นำชมนิทรรศการประกวดภาพวาด "ประเทศไทยในฝัน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ สศช. ได้ริเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยได้จัดแสดงนิทรรศการภาพวาดดังกล่าวในการประชุมประจำปี 2559 ของ สศช. เรื่อง "ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)” เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี และจัดแสดง ณ สศช. ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2559 
 
ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์