ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้บริหาร สศช. ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 10 ส.ค. 2559
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมผู้บริหารและคู่สมรส ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกบริเวณหน้าอาคารสุริยานุวัตร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนเดินทางไปร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล
 
ข่าว : เมฐติญา วงษ์ภักดี
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี / อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์