ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอแผนการพัฒนาเมืองพัทยา ภายใต้โครงการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
วันที่ 8 ส.ค. 2559
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเคปดารา รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอแผนการพัฒนาเมืองพัทยา ภายใต้โครงการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) โดยมี นายกลินท์  สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในฐานะคณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE เป็นประธานในการประชุม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ และภาคเอกชนเมืองพัทยาเข้าร่วมการประชุม 

ข่าว : นพดล  ธัญญาดี
ภาพ : facebook-Pattayanews /สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์