ข่าวสาร/กิจกรรม
นักเรียนที่ชนะการประกวดภาพวาดรางวัลที่ 1 พร้อมครอบครัว เข้าชมนิทรรศการภาพวาด ณ สศช.
วันที่ 4 ส.ค. 2559
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เด็กหญิงนววรรัตน์  จันทร์ทายะวิจิตร ผู้ชนะรางวัลที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) จากการประกวดภาพวาด หัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน” พร้อมด้วยผู้ปกครอง และคุณครูจากโรงเรียนจิตรลดา เดินทางมาชมนิทรรศการภาพวาด ณ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่ง สศช. ได้นำภาพที่ชนะการประกวด 12 รางวัล และภาพที่ได้รับการคัดเลือกรวมจำนวน 100 ภาพ มาจัดแสดงนิทรรศการ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 -16.30 น.
จึงขอเชิญชวนเด็กๆ โรงเรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจมาชมนิทรรศการ และรับรู้ความฝันของเด็กที่อยากเห็นประเทศไทยในอนาคตเป็นอย่างไร โดยติดต่อได้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สศช. โทร. 0 2628 2847 และ 0 2280 4085 ต่อ 2104 – 9

ข่าว : วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ : ปราณี  ขวัญเกิด

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์