ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์จัดนิทรรศการภาพวาด “ประเทศไทยในฝัน” ให้ประชาชนเข้าชมได้ถึง 31 สิงหาคม 2559
วันที่ 3 ส.ค. 2559
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดนิทรรศการประกวดภาพวาด "ประเทศไทยในฝัน” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นำเสนอมุมมองของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผ่านภาพวาดที่ร่วมประกวดเกี่ยวกับประเทศไทยในอนาคตที่เด็กๆ อยากเห็นบริเวณ
ห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1 สศช. ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2559 ให้ผู้สนใจเข้าชมได้
ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ริเริ่มจัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยการจัดประกวดและแสดงภาพวาด สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ในหัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนที่จะเป็นกำลังสำคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดมุมมอง และแนวความคิดผ่านภาพวาดที่สื่อความหมายถึงประเทศไทยในอนาคต ปรากฏว่ามีเด็กจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 1,186 ภาพ 
สำนักงานฯ จึงนำภาพที่ชนะการประกวดรวม 12 รางวัล และภาพที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 100 ภาพ มาจัดแสดงนิทรรศการ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.
จึงขอเชิญชวนเด็กๆ โรงเรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจมาชมนิทรรศการ และรับรู้ความฝันของเด็กที่อยากเห็นประเทศไทยในอนาคตเป็นอย่างไร โดยติดต่อได้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สศช. โทร. 02 628 2847 และ02 280 4085 ต่อ 2104 - 9

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์