ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. บันทึกเทปรายการ  The Insider ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ และแผนฯ 12
วันที่ 2 ส.ค. 2559
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารสุริยานุวัตร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พลตรี วีรชน  สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และพิธีกรรายการ The Insider ได้เข้าสัมภาษณ์ ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถึงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามสาระได้ในรายการ The Insider ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และ NBT World โดยจะออกอากาศในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2559 เวลา 11.05 น.

ข่าว/ รวีวรรณ  เลียดทอง
ภาพ/ เมฐติญา  วงษ์ภักดี  อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์