ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. และ TDRI เผยผลการศึกษาโครงการจัดทำบัญชีเมททริกซ์สังคม
วันที่ 2 ส.ค. 2559
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา "โครงการจัดทำบัญชีเมททริกซ์สังคม” (Social Accounting Matrices) ซึ่ง ดร.สมชัย  จิตสุชน และคณะวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้นำเสนอผลการศึกษาการจัดทำบัญชีเมททริกซ์สังคม (SAM 2012) และ ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมเสวนาในหัวข้อ "การใช้ประโยชน์จากบัญชีเมททริกซ์สังคม”  โดยมี ดร.สุทิน  ลี้ปิยะชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ  นางพัชรินทร์  ศรีนพนิคม รักษาการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค และเจ้าหน้าที่ สศช. พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำบัญชีเมททริกซ์สังคมที่มีความทันสมัย มีความละเอียดในระดับที่เหมาะสม สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับแบบจำลองทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถในการวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจของ สศช.

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์