ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ติดตามนายกรัฐมนตรีไปประชุมและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการจังหวัดระยอง
วันที่ 24 มิ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ กองการบินทหารเรือ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง โดยมี ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการ สศช. เข้าร่วมประชุม   
 
นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ได้แก่ ถนน ราง ท่าเรือ และอากาศ โดยให้ดำเนินการให้รวดเร็ว ตอบสนองการพัฒนาทั้งระบบเป็นไปตามกรอบเวลา หรือรวดเร็วกว่านั้น เช่น การก่อสร้างถนน Motorway สายพัทยา-มาบตาพุด การก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ ช่วงฉะเชิงเทรา–คลองสิบเก้า–แก่งคอย และโครงการรถไฟความเร็วสูง กทม.-ระยอง เป็นต้น ที่สำคัญจะต้องมีการเชื่อมโยงสนามบินทั้ง 3 แห่ง คือ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา สำหรับท่าเรือน้ำลึกจุกเสม็ดนั้น จะต้องพัฒนาศักยภาพเรื่องการขนส่งและการท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงกับท่าเรืออื่นๆ ทั้งนี้ ในส่วนของอุตสาหกรรมที่จะลงทุนใหม่ ขอให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวและวางแผนให้ชัดเจน ให้เร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานจัดทำแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตที่จะเกิดขึ้นใหม่ให้ครบทั้งระบบ เสนอ ครม. และหากมีประเด็นข้อกฎหมาย หรืออุปสรรคให้นำเสนอ ครม. เพื่อหาทางแก้ปัญหาโดยเร็ว นอกจากนี้ให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ และสร้างความเข้าใจว่าการพัฒนานี้จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาส และยกรายได้ของประเทศอย่างยั่งยืน
 
ภายหลังการประชุม นายกรัฐมนตรีนำคณะผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เลขาธิการ รองเลขาธิการ สศช. และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เยี่ยมชมศูนย์ซ่อมอากาศยานการบินไทย อาคารโดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดพะยูน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
 
ข่าวและภาพ :  สำนักยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนาพื้นที่
 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์