ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม อดีตกรรมการบริหาร สศช.
วันที่ 22 มิ.ย. 2559

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ ผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม อดีตกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   "วนเกษตรบ้านห้วยหิน" ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีกำหนดสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 13 - 21 มิถุนายน 2559

ผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความสามารถสูง และได้รับการยอมรับในระดับประเทศ โดยท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย อาทิ อดีตสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท รวมถึงร่วมเป็นคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในโอกาสต่างๆ 

ผู้ใหญ่วิบูลย์ เห็นว่า "วนเกษตร" คือรากฐานของชีวิต จึงได้ทุ่มเทเวลาให้กับการสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องวนเกษตรให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยผลักดันตั้งแต่ในชนบทจนถึงรัฐสภา ในการกำหนดกรอบนโยบายหลักของประเทศ และในปี 2549 สามารถผลักดันเข้าสู่นโยบายของรัฐบาลได้ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น "โครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้" และกลายเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลในที่สุด ในปี 2522 ท่านได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น "ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าว : นายอมรเทพ  ศรีประเสริฐ

ภาพ : น.ส.ปราณี  ขวัญเกิด

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์