ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. เร่งจัดทำบัญชีเมตริกซ์สังคม
วันที่ 17 มิ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการกำกับโครงการจัดทำบัญชีเมตริกซ์สังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 โดยมี ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการ สศช. ในฐานะรองประธานกรรมการ ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 532 สศช.  

ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ตารางบัญชีเมตริกซ์สังคม (Social Accounting Matrices) นำเสนอโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ที่ปรึกษาโครงการฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ปรับ (ร่าง) ตารางบัญชีดังกล่าวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และให้นำเสนอในการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยกำหนดจัดการประชุมดังกล่าวในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่/พรทิพา แซ่เอี้ยว
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์