ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560 
วันที่ 17 มิ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณากลั่นกรองงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560 ของรัฐวิสาหกิจ  ก่อนนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สศช. เข้าร่วมประชุม
 
ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์