ข่าวสาร/กิจกรรม
เร่งพัฒนาพลังงานสะอาดเพิ่มการส่งออกน้ำมัน
วันที่ 8 มิ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการต้อนรับและหารือกับผู้แทนบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายพงษ์พันธุ์  อมรวิวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมหารือ

สำหรับประเด็นหารือสำคัญ คือ การพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) ของ บมจ. ไทยออยล์ โดยการเพิ่มกำลังการผลิตจาก 2.75 แสนบาร์เรลต่อวัน เป็น 4 แสนบาร์เรลต่อวัน และภายหลังโครงการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดีเซลและเนฟทา (Naphtha) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ ในขณะที่น้ำมันเตาจะลดลง ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำมันดีเซลที่เติบโตขึ้น นอกจากนี้ การลงทุนดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน รวมทั้งเป็นการผลักดันและสนับสนุนตลาดการส่งออกน้ำมันของประเทศไทยด้วย

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์