ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. และ สรท. ร่วมหารือการอำนวยความสะดวกการค้าระดับประเทศ
วันที่ 8 มิ.ย. 2559
สศช. และ สรท. ร่วมหารือการอำนวยความสะดวกการค้าระดับประเทศ
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับและหารือกับ นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) และคณะ โดยมี นายดนุชา พิชยนันท์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมให้การต้อนรับและประชุมหารือ 
ข้อร่วมหารือดังกล่าวคือ การจัดตั้งกลไกการดำเนินการอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศ เพื่อป็นเวทีกลางในการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้าของไทย และช่วยติดตามการดำเนินงานในเวทีสากลเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้า การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และมาตรการเพิ่มความสะดวกทางการค้าที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยและองค์การการค้าโลก

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์