ข่าวสาร/กิจกรรม
ประธาน กก.สศช. มอบพวงมาลัยเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดกรรมการ สศช.
วันที่ 6 มิ.ย. 2559
             เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2559 และเป็นตัวแทนมอบพวงมาลัย ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ข่าว - ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์