ข่าวสาร/กิจกรรม
รองเลขาธิการ สศช. ร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์ข้อเสนอการลงทุนพร้อมดูงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด
วันที่ 2 มิ.ย. 2559

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และนายปรีชา มงคลหัตถีรองอธิบดีกรมธนารักษ์ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางจัดทำข้อเสนอโครงการลงทุนให้แก่ นักลงทุนที่ซื้อเอกสารการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ซึ่งจัดโดยกรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศูนย์ราชการจังหวัดตราด 

จากนั้นในช่วงบ่าย รองเลขาธิการ สศช. ได้ร่วมนำคณะนักลงทุนที่ซื้อเอกสารการลงทุน จำนวน 12 ราย ดูพื้นที่แปลงที่ดินราชพัสดุ ณ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เนื้อที่ประมาณ 895  ไร่ ใกล้แนวชายทะเลหาดไม้รูดซึ่งยังคงความสวยงามและได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างมาก

ข่าว/ภาพ : สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์