ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากประเทศไนจีเรีย
วันที่ 1 มิ.ย. 2559
สศช. ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากประเทศไนจีเรีย

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.วิทยา  ปิ่นทอง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เป็นประธานการต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากสถาบัน National Institute for Policy and Strategic Studies (NIPSS) ประเทศไนจีเรีย และได้บรรยายเรื่อง "เส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย” จากนั้น ดร.ปิยนุช  วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม บรรยายเรื่อง "นโยบายการลดความยากจนและการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของไทย” โดยในตอนท้ายเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

วิสสุตา  บุญมี  ข่าว
อมรเทพ  ศรีประเสริฐ ภาพ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์