ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์การประกวดภาพวาด “ประเทศไทยในฝัน” และแผนฯ 12 ทางโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์
วันที่ 27 พ.ค. 2559
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559  ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ได้ให้สัมภาษณ์ นาย โศภณ นวรัตนาพงษ์ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เรื่องการจัดประกวดภาพวาดสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ หัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน” และการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส่วนวันออกอากาศเผยแพร่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ในโอกาสนี้ สศช. ขอเชิญชวนเด็กนักเรียนชั้น ป. 1 – ป. 6 ทั่วประเทศมาช่วยกันคิดว่าอยากเห็นประเทศไทยในฝันของเราเป็นอย่างไร โดยบอกผ่านมาทางภาพวาด ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ สศช. www.nesdb.go.th

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์