ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. และผู้แทนสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยหารือโครงการดาวเทียมธีออส
วันที่ 5 เม.ย. 2559
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หารือกับ Mr. A. Uchikawa, Minister, Economic Division สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยมี นายดนุชา  พิชยนันท์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. ร่วมหารือด้วย

สำหรับข้อหารือดังกล่าวเกี่ยวกับความก้าวหน้าโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (Thailand Earth Observation Satellite-2 : THEOS-2) โดยเฉพาะแนวทางการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ รวมถึงขั้นตอน กระบวนการ วิธีการดำเนินโครงการ และวิธีการลงทุน

ข่าว : ช่อผกา  แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์