ข่าวสาร/กิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่นของ  สศช.
วันที่ 1 เม.ย. 2559
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ดร.วิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 โดยนายชัยภัทร   เพ็ญรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนายปัญญา  ยางหงษ์  พนักงานบริการ บ.2 ข้าราชการดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เข้าร่วมรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดขูเกียรติดังกล่าว 

ทั้งนี้ สศช. ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการดีเด่นในโอกาสการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สศช. ครบรอบ 66 ปี โดยข้าราชการดีเด่นรับมอบโล่จากนายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์